Blokowanie Stacji roboczej w M$ Windows

Kiedyś znalazłem ciekawy opis możliwości ciekawych poleceń systemowych.

Jednym z nich była możliwość wywołania funkcji w biblioteki DLL, przy pomocy programu RUNDLL32.exe.

Przykład blokowania stacji z linii poleceń.

Uruchamiamy wiersz poleceń w MS Windows. Można zrobić to w następujący sposób:

Użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+r.

Uruchomi się następujące okienko:

Wpisujemy tam polecenie cmd. Uruchomi się nam okno z obsługa linii poleceń dla systemu.

Wpisujemy nasze magiczne polecenie:

RUNDLL32.exe user32.dll, LockWorkStation

Możemy też je wkleić, aby wkleić skopiowany tekst do linii poleceń klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję [Wklej].

Potwierdzamy polecenie klawiszem Enter. WOW… coś się stało – stacja się zablokowała.

Skrypt można zapisać sobie w pliku nazwa_skryptu.bat i uruchamiać dwuklikiem myszki celu szybkiego blokowania stacji.

Prostszą metodą blokowania stacji jest użycie skrótu klawiszowego: WIN+l.

W tym przypadku WIN oznacza klawisz z symbolem Okienek MS Windows.

16 marca 2012