C# – dodawanie typu Enum do Combox

Konwersja Enum do listy, czyli pobranie nazwy enumeracji do listy.

 private IEnumerable<string> vw = Enum.GetNames( typeof( View ) );

Dodanie elementów do Combobox
 foreach ( string item in  vw)
{
comboBox1.Items.Add(item.Tostring());
}

8 listopada 2015