C# pobranie właściwości klasy jako listy.

 private IEnumerable<string> col = typeof( System.IO.FileInfo ).GetProperties().Select( a => a.Name ).ToList();
8 listopada 2015