JAVA i MySQL

Dodawanie sterownika do środowiska Eclipse dla systemu WINDOWS

 1. Zaczynamy od pobrania sterownika.
  Sterownik pobieram ze strony – http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/.
  Najlepiej go zapisać od razu do miejsca w którym znajduje się Eclipse.
 2. W uruchomionym projekcie wchodzimy w menu [Project]

  Eclipse Menu
 3. Wybieramy [Properties]


 4. Otworzy się okienko dialogowe. Wybieramy z lewej strony [Java Build Path].
 5. Po prawej stronie wybieramy zakładkę Libraries. Klikamy w przycisk [Add Library]


 6. Pojawi się okno dodawania biblioteki. Wybieramy opcję User Library. Klikamy przycisk [Next]


 7. Pojawia się kolejne okno dialogowe z listą bibliotek użytkownika. Klikamy przycisk [User Libraries…]


 8. Pojawia się kolejne okno „Preferences (Fitered)”. Klikamy w przycisk [New]. Wpisujemy nazwę, np.: MySQL. Na liście „Defined user libraries” pojawi się nasz wpis.
 9. Klikamy przycisk [Add JARs…], pojawi się okno dialogowe do otwarcia pliku. Wskazujemy lokalizację biblioteki jar.
 10. Na liście pojawią się szczegóły pod dodaną pozycją MySQL
 11. Potwierdzamy przyciskiem [OK]. W okienku „Add Library” klikamy [Finish].


 12. W oknie Properties for nazwa_projektu klikamy [OK]. Mamy już wgrany sterownik bazy danych i możemy zadawać zapytania. Analogicznie można dodać inne sterowniki do baz danych.
 13. Przykładowy skrypt pokazujący możliwość łączenia się z bazą danych MySQL HelloWorld. W skrypcie trzeba wprowadzić własne parametry do połączenia i nazwy tabel przy pobieraniu tabel.

Inne sterowniki baz danych

Microsoft JDBC Driver for SQL Server

Źródło pobierania sterownika:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=11774

Strona informacyjna o sterowniku:

http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/aa937724

.

 

12 marca 2012

Eclipse,Java,MySQL,