Oparcowanie graficzne książki ks. dr. Dariusz Stępkowskiego

Opracowanie graficzne rysunków i wykresów do książki „Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera”, wyd.: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2010.

10 stycznia 2010