Sposób na archiwizację zdjęć.

Kupiliśmy sobie aparat – fajnie.
Robimy zdjęcia – fajnie.
Zrzucamy zdjęcia na dysk – fajnie.
Pokazujemy nasze zdjęcia innym – fajnie.
Mija rok – fajnie.
Pewnego dnia stwierdzamy, gdzie było to zdjęcie? W którym to folderze? Jaką miało nazwę? Może po dacie uda się znaleźć, tylko jaka to była data?
I tu zaczyna się prawdziwa zabawa.

Niezależnie od tego czy robimy zdjęcia zawodowo czy nie, należy właściwie porządkować i opisywać zdjęcia.

Punkt 1, Jaka nazwa pliku?

Osobiście stosuje format YYYYMMDD_HHMMSS[index].[rozszerzenie]
Objaśnienie: YYYY – oznacza rok, np: 2012

MM – oznacza miesiąc

DD – oznacz dzień

[index] – oznacza kolejny auto numer zwiększany o +1

[rozszerzenie] – oznacza dowolny format pliku np: JPG, NEG, DNG

Dzięki temu zabiegowi wiem kiedy zostało wykonane zdjęcie. Nasuwa się pytanie, skąd wiem kiedy zdjęcie zostało wykonane? W przypadku zdjęć wykonanych aparatami cyfrowymi zapisuje się to w części pliku odpowiedzialnej za przechowywanie informacji EXIF.  (informacje można znaleźć w Wikipedi)

EXIF jest standardem, w jednym modelu aparatu może zapisywać więcej informacji w innym mniej. Przeważnie rodzaj informacji zapisane w EXIF pokrywają się w różnych modelach.

Niektóre sprytne programy, w tym darmowe, potrafią pobrać informację z EXIF, np dotyczącą daty i przeprowadzić konwersję wsadową zamiany nazwy pliku. Nazwa będzie zależna od daty wykonania zdjęcia i szablonu użytego do tworzenia nazwy.

Jednym z programów który to potrafi jest IrfanView. Przy czym należy pamiętać, że potrzebny jest dodatek do odczytu danych z EXIF. Informacje jak to wykonać można znaleźć w pomocy programu.

Dla fanów NIKONA, podstawowy program do obsługi RAW – ViewNX 2 też zawiera taką opcję wsadowej zmiany nazwy z odczytem danych z EXIF.

Punkt 2, Sposób organizacji plików

Jedną z dobrych praktyk jest przechowywanie zdjęć w folderach z podziałem w następujący sposób:

Katalog główny może się nazywać „ZDJĘCIA”, w tym katalogu folder YYYY (np. 2012). W katalogu z rokiem umieszczony katalog z numerem miesiąca MM.

Kolejny poziom to już dowolność. Można utworzyć folder o następujący szablonie nazwy: YYYY.MM.DD lub z samym dniem DD.

5 maja 2012

Archiwizacja,Fotografia,IrfanView,Katalogowanie,Nikon,Raw,